В Україні експлуатується чимала кількість автомобілів із відміткою у свідоцтві про реєстрацію – «кузов Б/Н», тобто кузов без номера. Безперечно, володіння таким автомобілем, на перший погляд, надає деякі переваги. Наприклад, з’являється можливість періодично, в міру експлуатаційного зносу, заміняти його більш новим, викраденим або нерозмитненим донором, увезеним із-за кордону. Спрощується відновлювальний ремонт і у випадку ДТП. На цьому, мабуть, й усі переваги. Виїхати за кордон, зняти з обліку і продати такий автомобіль украй проблематично. Є практика передачі (продажу) «безномерників» за нотаріально оформленим так званим генеральним дорученням. Але правовий статус таких автомобілів дуже низький, а їх ринкова вартість у рази поступається повноцінним авто. Згідно із затвердженим МВС Порядком усі реєстраційні операції із транспортними засобами, на яких відсутні ідентифікаційні номери кузова, рами чи шасі, заборонені (крім оформлення спадщини).

      В абзаці 2п. 15 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 (зі змінами і доповненнями), наголошено: «Державна реєстрація (перереєстрація), зняття з обліку транспортних засобів, крім випадків вибракування їх у цілому, без ідентифікаційного номера або із знищеними, пошкодженими (один чи кілька символів номера візуально не визначаються) чи підробленими (змінено один або кілька символів номера, замінено панель (табличку) або частину панелі (таблички) з номером) ідентифікаційними номерами складових частин (кузова, шасі, рами) не допускається».

      Тому, на наш погляд, для власників безномерних автомобілів єдиний вихід – правовий шлях виведення їх зі статусу «пожиттєвих». МВС України розробило правовий механізм легалізації такого парку автотранспортних засобів за допомогою затвердженої процедури дублювання первинних і нанесення присвоєних спеціальних індивідуальних ідентифікаційних номерів, але з обов’язковим дотриманням чітко встановленого і докладно прописаного в нормативних документах Порядку.

Дублюючий номер – це повторне механічне відтворення (відновлення) на не від’ємних металевих складових частинах кузова (шасі, рами) пошкодженого (знищеного) первинного заводського ідентифікаційного номера транспортного засобу за окремо встановленим МВС України нормативним Порядком.

Спеціальний номер – це механічне нанесення на невід’ємні металеві складові частини кузова (шасі, рами) транспортного засобу присвоєного ГСЦ спеціального індивідуального ідентифікаційного номера  за окремо встановленим  МВС України нормативним Порядком.

      Основний перелік підстав, за якими допускається дублювання первинних і нанесення присвоєних спеціальних індивідуальних ідентифікаційних номерів на дорожні транспортні засоби (ДТЗ), згідно із п. 15 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 р. № 1388 (зі змінами і доповненнями), такий:

  • ДТЗ виробництва СРСР і країн СНД до 2000 р. виготовлення, на яких заводами-виробниками не передбачене нанесення ідентифікаційних номерів на невід’ємних металевих складових частинах кузова (рами, шасі);
  • ДТЗ, самостійно сконструйовані та виготовлені в Україні і не мають ідентифікаційного номера;
  • ДТЗ з ідентифікаційними номерами, втраченими внаслідок значного впливу корозії на поверхню номерної площадки при їх тривалій експлуатації;
  • ДТЗ, повернені правоохоронними органами законному власникові після вилучення з незаконного володіння зі знищеними (видаленими) ідентифікаційними номерами;
  • ДТЗ, які конфісковано на користь держави зі знищеними (видаленими) чи пошкодженими ідентифікаційними номерами;
  • ДТЗ  з  ідентифікаційними номерами, втраченими внаслідок проведення ремонтно-відновлювальних робіт у  законному порядку.

      Основна категорія автомобілів, які є безномерними, – автомобілі колишнього СРСР, на яких ідентифікаційні номери наносилися фарбою за допомогою трафарету на носійних деталях рами автомобілів чи були виконані тільки на табличках, прикріплених заклепками чи самонарізними шурупами в передбачених виробником місцях. Як правило, такі позначки недовговічні. Номери, нанесені фарбою, за кілька років руйнувалися під впливом атмосферних чинників і агресивного експлуатаційного середовища, а номерні таблички, які здебільшого виготовлялися з кольорового металу (алюмінію), механічно пошкоджувалися, руйнувались і втрачались у процесі тривалої експлуатації технічного засобу.

      Такі транспортні засоби, після спеціального дослідження, що підтверджує відсутність слідів умисного знищення маркувальних ідентифікаційних позначок, а також відповідність конструкції, марці, моделі й іншим даним, зазначеним у свідоцтві про реєстрацію, як правило, підпадають під присвоєння їм Головним сервісним центром МВС спеціального індивідуального ідентифікаційного номера з подальшим його нанесенням у встановленому порядку.

      На зареєстрованих в Україні транспортних засобах дублювання первинних і нанесення присвоєних спеціальних індивідуальних ідентифікаційних номерів (кузова, шасі чи рами) здійснює Науково-дослідне Бюро судових експертиз «Сантодор». Але виконується ця технічна операція тільки після видачі автовласнику Головним сервісним центром МВС щодо кожного окремого транспортного засобу письмового Висновку (дозволу). Самостійно, без Висновку Головного сервісного центру МВС, Бюро будь-яких рішень не приймає і дій не виконує.

      Дублювання первинного і нанесення спеціальних індивідуальних ідентифікаційних номерів проводяться відповідно до вимог Стандарту МВС України СОУ 78-31-001:2017 і допускаються лише в тому випадку, коли трасологічними, а також іншими доступними для фахівців методами і засобами встановити первинний (заводський) ідентифікаційний номер неможливо, а сліди умисного знищення (пошкодження) знаків ідентифікаційного номера відсутні. Якщо спеціальним дослідженням буде встановлено, що номероносійні деталі досліджуваного безномерного автотранспортного засобу належать іншому автомобілю (нерозмитненому донору тощо), Головний сервісний центр МВС має право відмовити у видачі заявнику Висновку (дозволу) на дублювання первинного чи нанесення присвоєного спеціального індивідуального ідентифікаційного номеру.

ПОРЯДОК

дублювання первинних (заводських) та нанесення спеціальних індивідуальних  ідентифікаційних номерів транспортних засобів. 

  1. Підстави для нанесення дублюючих та спеціальних номерів ДТЗ.

 1.1. Звернення власника ТЗ із заявою про пошкодження ідентифікаційного номера (кузова, шасі, рами) внаслідок впливу корозії на поверхню номерної площадки;

 1.2. Виявлення співробітниками ТСЦ при проведені реєстраційних операцій  пошкоджень ідентифікаційних номерів (кузова, шасі, рами) викликаних впливом корозії на поверхню номерної площадки;

1.3.Повернення знайденого правоохоронними органами ДТЗ власникові після незаконного заволодіння (крадіжки), коли первинний заводський ідентифікаційний номер (кузова, шасі, рами) змінено, пошкоджено або знищено кустарним способом;

1.4.Тотальне, (що не підлягає відновленню та потребує заміни) пошкодження номеронесучих складових частин кузова (шасі, рами) ДТЗ внаслідок дорожньо - транспортної пригоди та наявність достатніх підстав щодо їх заміни на без номерні в установленому порядку;

1.5. Випадкове (необережне) пошкодження знаків ідентифікаційного номера (кузова, шасі, рами) ДТЗ при проведені ремонтно-відновлюваних робіт;

1.6. При виявлені ідентифікаційного номера (кузова, шасі, рами) ДТЗ з ознаками його нанесення з заводськими дефектами;

1.7. У випадку, коли заводом виробником не передбачено нанесення ідентифікаційного номера (кузова, шасі, рами) на тілі металу невід’ємних металевих складових частинах кузова ДТЗ.

  1. Правові умови нанесення дублюючих та спеціальних номерів ДТЗ:

2.1. ДТЗ, відносно яких є правові підстави для дублювання ідентифікаційного номера, направляються на спеціальне дослідження ідентифікаційних номерів до визначених МВС спеціалізованих установ.

2.2. Спеціальне дослідження ДТЗ проводиться фахівцями експертної служби МВС України або фахівцями інших експертних установ, які мають відповідну кваліфікацію, а також судовими експертами за постановою органів дізнання, досудового слідства чи ухвалою суду.

2.3. Відповідальність за достовірність та повноту дослідження пошкодженого первинного (заводського) ідентифікаційного номера (кузова,рами, шасі), а також доцільність і необхідність проведення дублювання ДТЗ покладається на співробітників спеціалізованої установи які проводять відповідні дослідження.

2.4. За результатами спеціального дослідження власнику ДТЗ експертною установою, яка його проводила, надається оформлений згідно вимог ГСЦ відповідний письмовий висновок спеціаліста.

2.5. Якщо за результатами висновку спеціаліста встановлено повний зміст первинного (заводського) номера (кузова, рами,шасі) автомобіля, а також ознаки його нанесення в умовах завода виробника, власник ТЗ має підстави звернутися до Головного сервісного центру (ГЦС) МВС України із заявою про розгляд питання щодо можливості надання йому Висновку (дозволу) щодо можливості дублювання первинного (заводського) або нанесення спеціального індивідуального ідентифікаційних номерів ДТЗ. Перевірка поданих до ГСЦ матеріалів та прийняття рішення щодо надання Висновку (дозволу) власникові ДТЗ можливі лише при умові обов’язкової сплати грошових коштів в сумі 94.00 (дев’яносто чотири) гривні. Сплата проводиться на Р/Р ГСЦ згідно п.41 наказу МВС України, Мінфін України, Мінекономіки України № 369/1105/336 від 05.10.2007 р.

2.6. ГСЦ за результатами розгляду матеріалів надає власнику ДТЗ письмовий Висновок (дозвіл) на дублювання чи нанесення присвоєного ідентифікаційного номера (кузова, рами, шасі) ДТЗ, або обґрунтовану письмову відмову про неможливість надання дозволу щодо нанесення дублюючого чи спеціального індивідуального номерів.

2.7. Транспортний засіб з письмовим Висновком (дозволом) ГСЦ МВС України надається до спеціалізованої установи де, після проведення необхідної додаткової ідентифікаційної перевірки автомобіля та документів що його супроводжують, на металевих невід'ємних складових частинах (кузова, шасі, рами) ДТЗ, згідно Стандарту МВС України наноситься дублюючий, або присвоєний ГСЦ спеціальний індивідуальний ідентифікаційні номери ДТЗ.

2.8. Після нанесення дублюючих чи присвоєних номерів ДТЗ його власнику видається ОКРЕМИЙ ДОДАТОК з фото таблицею місць нанесення дублюючих чи спеціальних індивідуальних ідентифікаційних номерів та їх загального вигляду на номерній площадці. Додаток є невід’ємним документом який долучається до Висновку (дозволу) ГСЦ МВС України.

2.9. Після здійснення дублювання чи нанесення ідентифікаційних номерів на ДТЗ спеціалізована установа, яка його здійснювала, надає до ГСЦ МВС України відповідну звітну інформацію у встановленому порядку.

2.10. Після нанесення дублюючого чи спеціального ідентифікаційного номерів (кузова, шасі, рами) власник ДТЗ у десятиденний термін зобов’язаний провести реєстрацію чи перереєстрацію ДТЗ у відповідному територіальному сервісному центрі (ТСЦ) МВС України.

2.11. Територіальними сервісними центрами у графі «Особливі відмітки» реєстраційних документів робиться запис «Ідентифікаційний номер автомобіля продубльовано» або «Нанесено спеціальний індивідуальний ідентифікаційний номер». Такий же запис вноситься до облікової  електронної картки даних реєстраційної бази МВС.

  1. Технічні умови нанесення дублюючих та спеціальних номерів ТЗ:

3.1. Структура та зміст дублюючого ідентифікаційного номера повинні повністю відповідати структурі та змісту первинного номера ДТЗ, присвоєного та нанесеного на (кузові,рами, шасі) заводом-виробником ДТЗ.

3.2. Конфігурація знаків дублюючого номера повинна відповідати Стандарту МВС України - СОУ 78-31-001:2017, затвердженого наказом МВС України №. 374 від 08.10.2007 р.

3.3. Дублювання первинних (заводських) або нанесення спеціальних індивідуальних ідентифікаційних номерів ДТЗ (кузова, рами, шасі) здійснюється уповноваженими МВС України спеціалізованими установами, які мають відповідне сертифіковане обладнання для нанесення ідентифікаційних номерів ДТЗ з визначеним та затвердженим Стандартом МВС України шрифтом.

3.4. Дублюючі знаки наносяться тільки на металеву поверхню несучих складових (кузова, рами, шасі) автомобіля у спеціально визначених доступних місцях згідно Стандарту МВС України. Знаки повинні чітко визначатися візуально (неозброєним оком). Форма контурів знаків не повинна допускати їх подвійного трактування.

3.5. У разі виникнення технічних ускладнень, які унеможливлюють нанесення ідентифікаційного номера (кузова, рами,шасі) на окремих марках ДТЗ в місцях передбачених Стандартом МВС України, дозволяється дублювання чи нанесення маркувань на розташованих поблизу поверхнях металу складових частин кузова, які забезпечують дотримання вимог щодо їх чіткого однотипного нанесення.

3.6. Науково-дослідне Бюро судових експертиз «Сантодор» є автором (розробником) «Методики дублювання первинних (заводських) та нанесення присвоєних МВС України спеціальних індивідуальних ідентифікаційних номерів ДТЗ».

 

     

      Після прийнятого спеціалістами сервісного центру МВС рішення про неможливість визначити символи номера кузова (шасі, рами) через пошкодження металу на поверхні номерної площадки проводиться спеціальне дослідження автомобіля на предмет встановлення справжності його ідентифікаційного номера. Дослідження можна замовити в будь-якій експертній установі, а також у Бюро судових експертиз «Сантодор» або в його регіональних представництвах. Важливо, щоб отриманий вами документ відповідав основним вимогам, що ставляться Головним сервісним центром МВС України до таких документів.

      Примітка: висновок дослідження обов’язково має бути однозначний, наприклад: «Ідентифікаційним номером (кузова, шасі, рами) автомобіля є номер і далі повний установлений ідентифікаційний номер, що складається, як правило, із 17 знаків. Якщо висновки фахівця-дослідника не однозначні, а ймовірнісні, Головний сервісний центр МВС матиме достатньо приводів відмовити заявнику у видачі дозволу на дублювання номера.

      За вашим зверненням до Науково-дослідного бюро «Сантодор» або до його регіональних представництв наші фахівці зроблять аналіз зібраних вами документів і, в разі необхідності, допоможуть правильно оформити їх для передачі до Головного сервісного центру МВС на розгляд.

      Про видачу дозволу на дублювання первинного чи нанесення присвоєного Головним сервісним центром МВС спеціального індивідуального ідентифікаційного номера транспортному засобу сповіщають працівники Бюро, після чого ви узгоджуєте дату, час і місце проведення дублювання чи нанесення номерів. Завершивши цю процедуру, працівники Бюро видають вам два пакети документів, один – для представлення до сервісного центру, щоб провести необхідні реєстраційні операції, а другий – вам для зберігання.