ВІДПОВІДЬ:

      Виведення вартості надання послуг формується на підставі наявності, або відсутності різноманітних ситуативних складових, а саме:

     • марки та моделі Т/З;

     • року виготовлення Т/З;

     • технічного стану Т/З;

     • об’єму використання витратних матеріалів;

     • кількість експерт-годин витрачених для виконання необхідних робіт передбачених Методикою дослідження Т/З;

     • замовлення та отримання платної довідкової інформації від офіційних представництв заводів виробників Т/З, (в разі прямої необхідності та за згодою власника);

     • отримання необхідних, для ідентифікації автомобіля, додаткових довідкових даних про Т/З через платні Інтернет сайти на які Бюро має індивідуальний реєстраційний код доступу, (в разі необхідності та за згодою власника);

     • виїзд спеціаліста до місця знаходження Т/З у випадку коли надання об’єкту дослідження (транспортного засобу) до лабораторії Бюро не є можливим, або вкрай ускладненим, (здійснюється на прохання власника Т/З);

     • додаткове, але вкрай необхідне, залучення спеціалістів з інших галузей наукових знань. Наприклад, фізико-хімічний аналіз лакофарбового покриття автомобіля на предмет встановлення його ідентифікаційних властивостей, (в разі необхідності та після надання згоди власника Т/З), і т.і.

      Таким чином ми бачимо, що виведення вартості надання послуг Бюро у кожному конкретному випадку базується на індивідуальних розрахункових складових. Єдине у чому ми можемо запевнити наших потенційних клієнтів, це в наданні високоякісних, професійних та належним чином документально оформлених послуг. А також у тому, що при вашому попередньому зверненні, ви отримаєте вичерпну консультативну інформацію щодо порядку, приблизної вартості та терміну надання необхідних послуг. Вартість зазначених вище послуг в критеріях якості Бюро не перевищує розміру вартості надання таких же послуг іншими офіційними експертними установами в Україні.